top of page
working-gravel-crusher-industrial-background-PS4AJ7U.jpg

רדימיקס שטאנג ריסייקל

השירותים שלנו

אישור התקשרות לקבלת היתר בנייה וטופס 4

אנו מחזיקים באישור רישוי עסק וכן בכל האישורים הנדרשים לעסוק בתחום זה ובכלל זה לאשור הרשות המקומית והאישור 

הסטטוטורי הרלבנטי ואישור משרד להגנת הסביבה.

אשר על כן , אישורנו מהווה אישור בסיס לדרישות הוועדה לתכנון ובנייה להתקשרות עם אתר פסולת מאושר.

פינוי פסולת

אנו מספקים ללקוחותינו קשת של פתרונות לכל הקשור בפינוי פסולת.

מיקום האתר – באתר חירייה פארק המחזור של גוש דן –  הקירבה למוטרופולין תל אביב הופך אותו לאידיאלי עבור הבונים בתל

אביב ובסביבותיה.

גריסה וניפוי באתר

ברשותנו מערכים ניידים מתקדמים המשמשים לגריסה, ניפוי, הפרדה ומחזור פסולת באתר הלקוח – תוך הקפדה על עמידה בתקנים.

חומר ממוחזר

אנו מספקים חומר נברר, מצעים, חול, סומסום וחומרי מילוי המאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי.
אספקת החומרים נעשית בכל כמות ולכל אתר שתרצו על ידי צוות מקצועי ומומחה.

רדימיקס שטאנג ריסייקל

שטאנג ריסייקל שמה לה למטרה להיות הכתובת המובילה לכל נושאי פינוי, מיון ומחזור פסולת בגוש דן והמרכז – כאשר חזון החברה

הוא שמירה על הסביבה - 100% מחזור-0% הטמנה!

bottom of page