HEITER2.png

100% מיחזור      0% הטמנה

שטאנג ריסייקל הינה החברה הזכיינית לתפעול פארק המחזור המתקדם והמוביל בגוש דן למחזור פסולת בניין מכל סוג. החזון שלנו הוא ליצור מערכת שממחזרת ומיישמת את מוצרי המחזור לבניה ירוקה פשוט כי אנחנו צריכים לשמור על הכדור שלנו...

שלח וקבל אישור

הזן סכום פעילות

מלא טופס הצהרת כמויות

Gravel

קהילת לקוחותינו